جایزه بابا کرم و خانه موسیقی

raghs
بعد از اهدای جایزه برتر موسیقی ایرانی برگرفته از موسیقی ردیف دستگاهی به آلبوم “رگ خواب” از سوی داوران مستقل؟ خانه موسیقی … ضمن قدردانی از این انتخاب هوشمندانه؟! از آقایان مسعود شعاری ، هوشنگ کامکار ، مظفر شفیعی ، میلاد کیایی و سید محمد میرزمانی داوران مسابقه درخواست می شود با توجه به اینکه ترانه “بابا کرم” در دستگاه چهارگاه و با اشاراتی به گوشه های زابل و مخالف تصنیف شده است، نام این جایز دوسالانه را در مراسمی مستقل به نام “باباکرم” که به معنای واقعی برگرفته از موسیقی ردیف دستگاهی ست و سبب دخول موسیقی اصیل ایران در پایین بدنه جامعه شده است تغییر دهند؛ که زین پس هم نام جایزه مطابق با انتخاب و سلیقه داوران است و هم تلمیحی به موسیقی ردیف دستگاهی دارد. همچنین از جناب هوشنگ کامکار تقاضا می شود که همچون اثر سترگ “در عمق کارون” ،این نوبت به یاد آفت ، مهوش ، پریوش و جلال همتی… “در عمق تیرم تیرم آخ جون” را برای ارکستر سمفونیک با سازهای بادی برنجی و کوبه ای تنظیم نمایند.

موسیقی ایران را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید :