سفر عسرت و فرخزاد لایق

به بهانه اجرای “هفت_گاه_معلق” فرخزاد لایق در برنامه “نوروزی لندن” در کنار آثاری از شوستاکویچ، فیلیپ_گلاس، مایکل_نایمن و…

فرخزاد لایق

این متن برای خوانده نشدن نوشته شده است؛

به جرئت می توان ادعا نمود که اثر “سِفر عُسرت” فرخ زاد لایق یکی از رخدادهای مهم در میدان موسیقی جدی ایران در دو دهه اخیر بوده است.
نخستین تجربه مدون پزشک جوانی که از روان به پوچیدگی پیچیده خود بر رخوت مُرداروار عادت شنیداری مخاطب، زهرآب می چکاند به امید رهایی از تک خط هایی ملودیکی که مکرر شدند سالیان سال در اسارت نهفته موسیقی ایران… با “#سفر_عسرت” بار دیگر به همگان یادآور می شود که موسیقی یک امر جدی ست که برای دریافتی زیباشناختی آن باید به عمق اعماق آن رفت.
فرخ زاد لایق پزشک است اما پزشک دنیای هر روز و روزگار سپری شده ما نیست… او فردینان سلین “دیرهنگام” موسیقی ایران است درست با همان کاراکتر؛ مرگ قسطی و دسته دلقک هایش… درست با همان سه نقطه هایش…او به انتهای شب موسیقی ایران سفر کرده است و زایش او تنها سوژه آپلونی نیچه وار مکرر در دستان شناسنامه دار شاملو نیست، بلکه گیج و گنگ و بر آشفته از اندیشه های هزار توی دنیای روزمرگی ماست که صادق هدایتی هم می آفریند. او نه آپلونی ناب است ونه دیونوسی خالص.او خود ابلیس است.ابلیس فاوست که می خواهد هاله ی مقدس ربوده شده تاج موسیقی را درست بر فرق سلطنت غایب موسیقی فاخر ایران بگذارد. شاید بدین سبب است که از اخوان و کدکنی و شاملو و ناظری و… بهره گرفته است تا هاله طلایی موسیقی ناب اش – در لابلای حجم مزاحم شاعران و آوازخوان – را بازیابد، باز شناسد، بازشناساند … تا باز یابیم و باز شناسیم ، بازشناسانیم … یک فقدان را: روایت را، دیدار را، موسیقی روایی را موسیقی دیداری را.
موسیقی او فریاد هزاران سال سرکوب شدن روایت ها و نگاره های این سرزمین است.امر رهایی بخشی که موسیقی را می تواند از سلطه ی نگرش انتزاعی و دهشتناک شنیداری و تغزلی محض قرنها وارهاند و هستن نزدیک به زندگانی را با تمام مختصات اینجائیش با همه درد و رنج و تشویش و شادی هایش نوید دهد.”سفر عسرت” یک رخداد در میدان موسیقی جدی ایران بود و ای کاش تمام شاعران و آوازخوان اش در سِفر پیدایش نیست می شدند تا رخدادگی اثر به غایت می رسید.اما همین نیز غنیمت و ثروت است با تمام مزاحمان دوست داشتنی که در او بیتوته کرده اند تا موسیقی جدی ایران از تمام سرشکستگی ها و سرگشتگی ها و تاراج ها و حراج ها و غارت های این دو دهه اخیر، سربلند سربرآورد و یک نام را برای امتداد بودن خویش شاهد آورد؛ #فرخزاد_لایق …

سردبیر سایت موسیقی ایران

موسیقی ایران را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید :