آیا موسیقی سلیقه ایست؟

تیتر این مطلب
تفاوت مخاطبان محمدرضا شجریان با مشتریان همایون شجریان نیست

hsj
—-
تیتر اصلی
آیا موسیقی سلیقه ایست؟
حتما شما هم این گزاره را شنیده اید که موسیقی سلیقه‌ای است و بعد از بیان این گزاره افراد سبد شنیداری خویش را توجیه می کنند.
بله موسیقی سلیقه‌ای است ولی در ادامه این گزاره جمله‌ای دیگری نیز هست و آنکه سلیقه امری اکتسابی ست و متغیر اجتماعی است. بنابراین قابل سنجش و تفکیک و تقسیم بندی و حتی رتبه بندی ست.سلیقه هیچ سرشتی ندارد بلکه در فرآیند جامعه پذیری افراد شکل می‌یابد.

عوامل بسیاری در جامعه پذیری اشخاص دخیل هستند،خانواده، آموزش پرورش،رسانه ها، پاره گروه‌های اجتماعی و…ولی فرد نیز در جامعه پذیری ثانویه در شکل یابی و قوام آن، عامل و دخیل است؛ مگر اینکه هیچگاه به فاعل شناسا بدل نشوند و همواره سوژه تاثیر پذیر باقی بماند. متاسفانه اکثریت افراد جامعه در همین سطح سوژگان منفعل و خنثی باقی می‌مانند که همواره تحت تاثیر فراروایت‌هایی هستند که قدرت و ثروت با سلطه رسانه‌ای به آنها تحمیل می‌کنند.
بنابراین سلیقه را براساس شاخصه‌های مختلف می توان تفکیک و بازشناسی کرد مانند (سلیقه دون، سلیقه میانمایه و سلیقه والا) یا بر اساس شاخصه های اقتصادی (سلایق طبقات مختلف اقتصادی) یا بر اساس قشربندی های اجتماعی یا منزلتی و… در اینجا اشاره ای بسیار کوتاه به تفکیک بین “سلیقه مخاطبی” و “سلیقه مشتری گونه” می کنم. مخاطب همان سوژه شناساست؛ کسی که در مواجه با هر اثری منفعل نیست و آن را بر اساس سرمایه علمی و فرهنگی و اجتماعی انباشت شده مرتبط با آن اثر در خود، واسازی و بازشناسایی و از فرآیند آن به شناخت و در نهایت به لذت می رسد.

مشتری کسی است که مهمترین سرمایه او سرمایه اقتصادی‌ست و لذت بلادرنگ اصلی‌ترین ابزار شناخت اوست؛ ابزاری که از پیش تحت هژمونی فرا‌روایت‌ها شکل یافته است.
او مشتری محصولات است نه مخاطب آثار… او محصولی می‌خواهد که همچون ساندویج بلافاصله بعد از مصرف او را سیر و هیجانات و سایق‌های روانی ش را ارضاء نماید.

سلیقه مشتری همیشه بر اساس مناسبات بازار شکل میابد و بر اساس همان قوانین ارضاء می شود و سلیقه مخاطب بر اساس منطق درون ماندگار حوزه هنر .
.
پ.ن:گروهی بر اساس بازی تیتر اول این یادداشت را می خوانند نه تیتر اصلی … فرق سلیقه مشتری و سلیقه مخاطب در همینجاست…

سردبیر سایت موسیقی ایران

موسیقی ایران را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید :