رغبت و دقت استاد

رغبت و دقت استاد

آورده اند که شیخ پیروان و مقلدان و شاگردان خود را فراخواند و ایشان را فرمود که شما جمع مریدان هرآنچه من کنم شما نیز همان کنید؟
مریدان از سینه بانگ برآوردند که لعن و نفرین بر ما گر غیر آن کنیم …
شیخ فرمود که کاسه ای از لجن برایش آورند … آنگاه انگشت بر آن زد و بر دهان نهاد…
مریدان و مقلدان بر شیخ خویش اقتدا کردند و .. آنگاه از بیم عقب نماندن از یکدیگر، انگشت ها بر لجن زدند و بر دهان نهادند … و در بند بند وجود خویش، خیال خوش شیخ شدن را در حسی نامتناهی تصور کردند …
که ناگاه با نهیب شیخ خیال جمع مقلدان از هم گسست که ؛ من انگشت سبابه را بر لجن زدم و انگشت میانی بر دهان نهادم … شما همان انگشت که بر لجن زدید همان در دهان نهادید…
شیخ برخاست و گفت: شما رغبت استاد را دیدید ولی دقت او را نه…
حال حکایت این نوازندگان و مقلدان … #حسین_علیزاده و #کیهان_کلهر و… است که رغبت ایشان را برای تغییر و نوآوری دیده اند ولی دقت ایشان را نه و همان انگشت را بر دهان گذاشته اند و نتیجه اش آن شده است که شور و شیدایی طبیعی ایشان در نوازندگی که نتیجه آن حال و رغبت است را در ژست ها و فیگورهای مشمئز کننده و فیک و تقلبی تقلید می کنند و آن همه دقت و نبوغ و خلاقیت در تغییر و نوآوری را هیچ درنیافته اند.

سردبیر سایت موسیقی ایران

موسیقی ایران را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید :